admin den 23 december, 2011


Vad är tid? Tid uppfattas på olika sätt beroende på ålder och kultur. Vi pratar ständigt om att tiden bara går och går. För barn, speciellt så här inför julen, går tiden alldeles för sakta. För oss äldre tycks det som om tiden bara går fortare och fortare för varje år som man lägger till sin levnadsbana. Vår uppfattning om tiden varierar, ändå är tiden det mest rättvisa som vi har. Vi har alla precis lika mycket tid, och dessutom har vi all tid som finns. Ändå är tidsbristen akut, ständigt får man höra att jag hinner inte, men det är inte brist på tid utan brist på planering och prioritering. I andra kulturer pratar man inte om att tiden går, utan att tiden kommer. Grundsynen blir då en annan, inte att man förlorar tid utan att man får mer tid. Ett synsätt som vi till viss del känner igen från sydeuropéernas ”mañana”.

 

Tänk på att du har all tid som finns, så använd den på rätt sätt. En förlorad timme får du aldrig igen, men det kommer ständigt nya timmar.

 

3M

Kommentera gärna Tiden!