Något för träsnidare

Picture 3 of 11

Björken med denna kraftiga utväxt står i ett naturreservat i Hidinge, Närk

 

 TILLBAKA

Lämna en kommentar

Här skriver du ner de kommentarer, åsikter och synpunkter som du vill delge övriga läsare.