3M den 11 mars, 2012

SmileyCentral.com

Hur för vi vår tradition vidare? Det räcker inte att skriva ner och arkivera. Traditioner måste föras vidare från man till man. Det danska TV-programmet ”100% Bonde” följer en ung bonde som vill driva jordbruket enligt gamla metoder. Han lär sig genom att tillsammans med äldre bönder utföra arbetet enligt de gamla metoderna. Hans motto är att man måste föra tradition vidare från hand till hand. Man måste göra, utföra och tillämpa. Det enda effektiva sättet bevara och föra traditioner vidare, är från hand till hand och från mun till mun.

Vår Nobelpristagare Tomas Tranströmer skriver  i prosastycket Gläntan ingående i Sanningsbarriären (1978):

”……Den muntliga traditionen är död och därmed minnena. Zigenarstammen minns men de skrivkunniga glömmer. Anteckna och glöm. ……”

3M

SmileyCentral.com

Kommentera gärna Anteckna och glöm!