SmileyCentral.com
SmileyCentral.com

Det är snart hart när omöjligt att inte bli indragen i den här debatten! I Svenska Dagbladet igår var tidningen fylld med vad som händer och pågår i Malmö. Det diskuteras, utreds och skrivs spaltmetrar om vad som pågår. Ibland tycker man att det bästa är att bara hålla tyst, och inte blanda sig i, men det är kanske precis vad vi skall göra, blanda oss i och tycka till. Då kanske våra politiker får upp ögonen att de här problemen går bara att lösa, just politiskt. Det är obekväm fråga och ingen vågar lägga den på bordet för handläggning. Det är hett, farligt och framförallt att ge sig ut på hal is. Varför vågar ingen politiker ta i detta problem? Men när har det gått för långt, det säger sig fler och fler, även respektingivande invandrare som gör rätt för sig och verkligen förtjänar upprättelse. Nu är det verkligen dags att agera!

Nästan alla i Sverige är rörande överens om att vi skall ha någon form av hjälpverksamhet mot flyktingar och människor som far illa. Även om opinionen har svängt de senaste åren, vill också de flesta svenskar ha invandring. Av flera skäl, humanitära, ekonomiska och politiska. Men frågan är om vi kan fortsätta att ha den här typen av invandring som vi haft de senaste 10 åren? De flesta som kommer hit numera är inte människor som kommer hit till mesta delen av humanitära skäl, tyvärr. Vi kanske borde titta på och undersöka de människor som söker asyl och vill ha uppehålls- och arbetstillstånd här i landet. Vad har de för skäl till sin asylansökan? Vad har de för bakgrund? Hur väl kan de anpassa sig till vår rättsuppfattning och vårt levnadssätt? Hur villiga är de att acceptera våra uppfattningar om att man solidariskt skall hjälpa varandra i ett demokratiskt samhälle? Av vilken anledning har de sökt sig till landet? Vad har de gjort tidigare i sitt liv? Det är nog viktigare än någonsin om vi ska få slut på de ökande våldsdåd som ständigt ökar på olika platser i Sverige.

Är det rätt människor som kommer hit? Har vi verkligen kollat upp det? Är det kanske människor som just på grund av kriminella skäl måste fly sitt hemland. Kanske har de skaffat pengar till att resa till Sverige, därför de har rånat, mördat eller tvingats till det av någon kriminell organisation? Varför är annars kriminaliteten så hög bland så många invandrar? Vi behöver bara titta på utredningen som just nu pågår i Malmö. Där Malmöborna vill försöka att återfå sin stad från de kriminella. Alla resurser är nu satta på att försöka förstå mentaliteten som råder, men ingen kan förstå och lösa problemen. Det spelar ingen roll vad man sätter in eller gör, det hjälper inte, för på fel sorts människor hjälper ingenting. Ingen är naturligt född till kriminell, därför är det viktigt att vi är medvetna om det, när vi tar in folk till det här landet. Vi måste ta reda på om de är ”utsända” av några kriminella för en ”sak, eller om de verkligen gör sig förtjänta av den hjälp vi erbjuder.

Det finns mängder av människor som behöver hjälp, som behöver flytta till ett annat land för att man har andra åsikter än en diktaturregim, men vi skall inte ta emot människor med kriminell bakgrund, för de tar inte emot hjälp utan utnyttjar den bara för sina egna syften och åt dem som eventuellt har skickat dem hit för ett uppdrag. Vi måste ha ett system där hjälporganisationerna, statliga eller frivilliga letar reda på de riktiga offren, de som behöver hjälp och är tacksamma för att få den. Det är inte ett tillräckligt gott skäl att man varit gerillasoldat i något land och är jagad för det. Det finns andra som behöver hjälp bättre. Dessutom kan vi inte acceptera att vissa människor får det bättre med försörjningsstöd än en människa, som har arbetat hela sitt liv här i landet bidragit och betalat skatt. Det är orimligt och skapar konflikter. Konflikter som ingen har nytta av!

När man tittar på det största problemområdet i Malmö, så heter det Fosie. Enligt uppgifter i söndagens Svenska Dagbladet ger utredningar klart och tydligt siffror som är ganska svåra att blunda för. I Fosie har över 10% av befolkningen försörjningsstöd, över 40% är födda i utlandet, mindre än 30% i åldersgruppen 20-64 år har ingen eftergymnasial utbildning. I det området, samt i centrum, har de flesta våldsbrott, vapenbrott och narkortikabrott anmälts under 2011. I Malmö bor 300.000 människor, är Sveriges tredje största kommun. Ökningen av innevånare består till stor del av senare års invandring. Var tredje invånare har sina rötter utomlands. Vad har vi då missat i samband med den invandringen? Jo, det är enkelt. Vi har inte gett de invandrande de verktyg som de behöver för att kunna anpassa sig i en ny miljö, med andra människor, med andra politiska agendor, med annan religion, med annan rättsuppfattning och framförallt en helt annan integritet och demokratisk ordning.

Varför kan inte våra politiker förstå vikten av de här frågorna? Varför kan vi inte bättre försöka att hjälpa rätt sorts människor, de som svälter, de som är jagade pga. politisk åskådning mm. humanitära skäl istället för att bara säga ja och amen till allt och alla. Vi måste ha rätten att inte ta emot brottslingar och kriminella och jordens avskum. Vi är ett generöst folk, vi svenskar, men i pressade situationer och när det går överstyr så att kriminaliteten försöker att ta över våra samhällen, då måste vi sätta ner foten.

Utbilda våra invandrare, lär dem som första insats språket ordentligt, tala om för dem de principer som ett demokratiskt land lever efter och framförallt tala om för dem att försörjningsstöd är något alldeles extraordinärt och utbetalas endast till den dag de är kapabla att försörja sig själva. Hjälp dem till arbete eller eget företagande. Vill de sedan ta hit sina anhöriga så kräv av dem att då skall de kunna försörja även dem, eftersom de inte deltagit och betalat någon skatt i det här landet. Förutsättning nummer ett måste vara att sträva efter att bli självförsörjande, varje människa måste få det inpräntat. Söker man sedan om medborgarskap så skall man kunna språket, försörja sig själv och blir man straffat för något brott så mister man sitt medborgarskap. Vi måste lära oss att ställa samma krav på invandrare som vi gör på en vanligt född svensk. Det är inga konstiga krav, bara vad vi kräver av alla andra svenska medborgare. Enkelt!

Vi är ett mångkulturellt land, det har vi ibland mot vår vilja fått acceptera. Det är i vissa delar väldigt trevligt och charmigt och vi lär oss alla någonting av det. Men vi som är s.k. ”urinnevånare” skall väl ändå inte behöva ändra på vår kultur och vårt arv, av den anledningen. Det gör inte vi när vi åker till ett främmande land. Vi accepterar och tar seden dit vi kommer, för det har vi lärt oss sedan generationer tillbaka och det skall vi fortsätta med. Men då kan vi också kräva att de som kommer hit också tar skeden i vacker hand, och rättar sig efter vårt system och integrerar sig till det. Inte försöka att tvinga oss till att göra på deras sätt, klä oss på deras sätt, eller ha deras tro. Vi har demokratisk frihet i det här landet och det innebär både rättigheter men framförallt skyldigheter och det måste hela samhället inrätta sig efter.

Så kära politiker, börja tänka i andra banor och se till att vi hjälper rätt sorts människor och de som verkligen behöver det! Med risk för att bli påhoppad för våra åsikter tillkännager vi detta från ganska många människor som tröttnat på våld och kriminalitet. Våld och kriminalitet löser man inte med dans, radioprogram och diverse flams. Det behövs rejäla tag. Hot om utvisning för de mest kriminella kanske ger bäst resultat? Eller vad tror du?

Låt inte de kriminella ta över vårt samhälle!

3 M

Etiketter: ,

Lämna en kommentar

Här skriver du ner de kommentarer, åsikter och synpunkter som du vill delge övriga läsare.