Integration av invandrare är ett hett ämne och många har synpunkter. Det finns dock två komponenter av integrering som är kompromisslösa.

Det ena är språket, man kan inte integreras i samhälle om man inte lär sig språket. Utan språket blir man isolerad. Det hjälper inte hur många olika språk man än sprider samhällsinformationen på, utan språket sker ingen integrering. Man blir utestängd från arbetsmarknaden, från utbildning och från umgänget med övriga medborgare i samhället.

Det andra är rättsuppfattningen, man kan och ska inte integreras i vårt samhälle om man inte accepterar vår rättsuppfattning. Vi har religionsfrihet i vårt land, men om det i något sammanhang finns en konflikt mellan vår rättsuppfattning och någon religion så gäller vår rättsuppfattning, den står överst. Detta gäller också seder och bruk, står dessa i konflikt med vår rättsuppfattning så får man anpassa sig eller så väljer man ett annat land med annat synsätt att bosätta sig i.

Vi som samhälle, individer, myndigheter och institutioner, kan inte och ska aldrig kompromissa kring vår rättsuppfattning. Brott mot våra lagar skall i samtliga fall beivras. Det finns inga undantag med hänsyn till religion, seder eller bruk.

3M SmileyCentral.com

Etiketter: , , ,

Lämna en kommentar

Här skriver du ner de kommentarer, åsikter och synpunkter som du vill delge övriga läsare.