SmileyCentral.com

Det skjuts hej vilt i Malmö, men vad görs? Malmöpolisen får ökade resurser på bekostnad av andra polisdistrikt. Politiker, ministrar och kungen åker till Malmö för att på plats informera sig och säga att så här kan det inte fortsätta, men det gör det. Klientelet skiter i vår rättsuppfattning och har istället intaget en attityd där man skjuter folk istället för be dom dra åt helvete eller slå dom på käften. Man bryr sig inte om att oskyldiga drabbas, utan visar total brist på hänsyn. Detta är oacceptabelt i Sverige, men vi svenskar tiger och hoppas bara att vi inte ska drabbas. Den enda gång som rösten höjs är när polis och myndigheter vill ha utökade möjligheter till avlyssning och spaning på Internet, då förfasas man över att den personliga integriteten hotas. Det är uppenbarligen så att det i gemene mans ögon är OK att oskyldigt drabbas av gängkrig så länge som integriteten inte hotas.
Polisen måste få utökade befogenheter för att bekämpa organiserad brottslighet och få kontroll över den illegala vapenhandeln. Sker inte detta kommer vi att uppleva Malmösituationen i hela landet.
Men det är också en fråga om att bryta dessa attityder tidigt hos unga människor. Vi ser redan att i skolorna runt om i landet löses relationsproblem med knivskärning. För skolungdomar är det lättare att få tag i knivar än vapen, men det är väl bara en tidsfråga innan skjutvapnen också når skolgårdarna.

Vi, dvs medborgarna och samhällsinstitutionerna, måste bekämpa och kontrollera den organiserade brottsligheten i alla dess former och vi måste klara av att integrera de invandrare vi tar emot. Att bli integrerad i vårt samhälle innebär också att man måste acceptera och följa den rättsuppfattning som vi har.

3M SmileyCentral.com

Etiketter: ,

Lämna en kommentar

Här skriver du ner de kommentarer, åsikter och synpunkter som du vill delge övriga läsare.