Skolbänkar

STOCKHOLM 20110512
Skolbänkar i ett klassrum i Kungsholmens grundskola
Foto: Janerik Henriksson / SCANPIX / Kod 10110

Lämna en kommentar

Här skriver du ner de kommentarer, åsikter och synpunkter som du vill delge övriga läsare.